przedszkole żłobek

Harmonogram zajęć

Harmonogram zimowy
od września 2023 do stycznia 2024

Grupa Roczniaków 15-20 miesięcy poniedziałek godzina 16:45 -17:45
Grupa Maluchów starszych 25 -30 miesięcy poniedziałek godzina 18:00 -19:00
Grupa Maluchów młodszych 21-24 miesięcy wtorek godzina 16:45 -17:45
Grupa Przedszkolaków młodszych 31-40 miesięcy wtorek godzina 18:00 – 19:00
Grupa Przedszkolaków młodszych 3,5-4,5 lat środa godzina 16:45 -17:45
Grupa Przedszkolaków starszych 4– 6 lat środa godzina 18:00-19:00
Grupa Przedszkolaków młodszych 25 miesiące-30 miesięcy czwartek 16:45-17:45
Grupa Przedszkolaków młodszych od 31-40 miesięcy czwartek godzina 18:00-19:00
Grupa Przedszkolaki młodsze 31- 40 miesięcy sobota godzina 9:15 – 10:15
Grupa Przedszkolaków starszych 4 roku – 6 lat sobota 10:30 – 11:30

Opłaty

Cena za semestr (19 spotkań po 60 minut, raz w tygodniu)

od lutego do lipca wynosi 855 zł

od września do stycznia wynosi 855 zł

Sierpień (4 spotkania po 60 minut, zajęcia gimnastyczno-ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej)

Zajęcia w Klubie

Prowadzimy zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych:

roczniaki

maluchy młodsze i starsze

przedszkolaki młodsze

przedszkolaki starsze

Zajęcia mają charakter cyklicznych spotkań w blokach tematycznych, które w kreatywny i twórczy sposób rozwijają umiejętności muzyczno-rytmiczne, artystyczno-plastyczne, gimnastyczno-ruchowe i edukacyjne naszych podopiecznych. W trakcie każdego spotkania kładziemy nacisk na jeden blok tematyczny. Zajęcia mają formę zabaw i gier rozwojowych, w których dziecko naśladując rodzica i animatora, zdobywa wiedzę i doświadcza rzeczy z otaczającego go świata.

Roczniaki

Zajęcia dla Roczniaków maja charakter cyklicznych spotkań w blokach tematycznych, mających na celu rozwijanie umiejętności muzyczno-rytmicznych, artystyczno-plastycznych, gimnastyczno-ruchowych i edukacyjnych. W trakcie każdego spotkania kładziemy nacisk na jeden blok tematyczny.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne służą stymulacji rozwoju muzycznego dziecka za pomocą ćwiczeń i zabaw rytmicznych, w których uczestniczy dziecko wraz z rodzicem pod kierunkiem animatora.
W trakcie zabawy dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu. Podczas zajęć wzbogaca się słownik słuchowy dziecka, rozwija wrażliwość słuchowa, kształtuje się głos, doskonalą umiejętności śpiewania, podejmowania różnych działań, współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych.
Zajęcia artystyczno-plastyczne służą zapoznawaniu dziecka ze światem barw, kolorów, tekstur i kształtów. To dzięki nim maluszek pobudzi swoje doznania dotykowe i wzrokowe w trakcie zabawy naśladowczej przy użyciu różnorodnych, naturalnych produktów, farb, kredek, itp.

Zajęcia gimnastyczno-ruchowe dostosowane są do możliwości motorycznych dzieci w tej grupie i w związku z tym, dla tej grupy wiekowej mają one charakter bliskiego „spotkania” z Rodzicem (nauka bezpiecznego wspinania, pokonywania przeszkód i schodzenia z przedmiotów, stymulacja sensoryczna oraz ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne).

Zajęcia edukacyjne mają na celu wprowadzenie dziecka do świata smaków, zapachów, kolorów, tekstur i słów. To przede wszystkim zabawy, w trakcie których dziecko naśladując rodzica uczy się rozpoznawać i nazywać przedmioty (poznaje ich budowę i funkcję), ludzi, kolory, kształty.

Maluchy

Prowadzone w naszym Klubie zajęcia dla Maluchów, to cykliczne spotkania w blokach tematycznych, które wspomagają rozwój umiejętności muzyczno-rytmicznych, artystyczno-plastycznych, gimnastyczno-ruchowych i edukacyjnych. Każde spotkanie, to realizacja jednego bloku tematycznego.
Zajęcia rytmiczno-muzyczne stymulują rozwój muzyczny dziecka poprzez ćwiczenia i zabawy rytmiczne, w których uczestniczy dziecko wraz z rodzicem, pod kierunkiem animatora. Głównym celem zajęć rytmiczno-muzycznych jest rozwój zdolności muzycznych, jak i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć Maluchy uczą się rozumieć i tworzyć muzykę, improwizować i naśladować dźwięki, odgłosy oraz wystukiwać proste rytmy.
W trakcie zajęć dzieci i rodzice posługują się swoim najcenniejszym instrumentem, jakim jest głos oraz korzystają z instrumentów muzycznych. Ponadto dzieci uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania, naśladują proste układy taneczne, rozwijają wrażliwość słuchową i doskonalą umiejętności śpiewania.
Zajęcia artystyczno-plastyczne w tym okresie rozwojowym służą wyrzuceniu burzliwych emocji i pozwalają dziecku skoncentrować się na wykonywanej pracy twórczej. W trakcie zajęć kontynuujemy proces zapoznawania dziecka ze światem barw, kolorów, tekstur i kształtów.
Maluszek rozwija swoją koordynacje wzrokowo-ruchową oraz umiejętności manipulacyjne w trakcie wykonywania prac plastycznych, przy użyciu różnorodnych technik takich jak: malowanie, wyklejanie, rysowanie, lepienie ciastoliny, przyklejanie, odrysowywanie.
Zajęcia gimnastyczno-ruchowe dostosowane są do możliwości motorycznych dzieci w tej grupie wiekowej. Kontynuujemy i utrwalamy naukę bezpiecznego poruszania i przemieszczania się (wspinania, pokonywania przeszkód, schodzenia z przedmiotów oraz upadania).
Program zajęć bazuje na podstawowych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki z elementami gimnastyki korekcyjnej,
z dużą ilością gier i zabaw ruchowych, torów przeszkód oraz ćwiczeń kształtujących koordynację wzrokowo- ruchową. Zajęcia edukacyjne – kontynuujemy i utrwalamy naukę kolorów, kształtów, przedmiotów i podstawowych informacji związanych z dobrymi manierami i zachowaniami społecznymi. Poszerzamy słownictwo w języku polskim i angielskim.
Rozpoczynamy naukę liter i cyfr oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zajęcia edukacyjne mają formę zabaw i gier rozwojowych, w których dziecko naśladując rodzica i animatora zdobywa wiedzę i doświadczenia z otaczającego go świata.

Przedszkolaki młodsze

Zajęcia dla Przedszkolaków Młodszych mają schemat cyklicznych spotkań w blokach tematycznych. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności muzyczno-rytmicznych, artystyczno-plastycznych, gimnastyczno-ruchowych i edukacyjnych naszych dzieci. W trakcie każdego spotkania kładziemy nacisk na jeden blok tematyczny.
Zajęcia rytmiczno-muzyczne służą stymulacji rozwoju muzycznego dziecka za pomocą ćwiczeń i zabaw rytmicznych, w których uczestniczy dziecko wraz z rodzicem pod kierunkiem animatora. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć, dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę, improwizować i naśladować dźwięki, odgłosy oraz wystukiwać bardziej złożone rytmy. W trakcie zajęć dzieci i rodzice posługują się swoim najcenniejszym instrumentem, jakim jest głos oraz korzystają z instrumentów muzycznych. Ponadto dzieci uczą się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, naśladują proste układy taneczne, rozwijają wrażliwość słuchową i doskonalą umiejętności śpiewania.
Poprzez zajęcia artystyczno-plastyczne dziecko wnikliwie zapoznaje się ze światem barw, kolorów, tekstur i kształtów. Podczas ćwiczeń wprowadzamy zróżnicowane techniki plastyczne takie jak: malowanie, odrysowywanie, wyklejanki, dekorowanie przedmiotów z drewna i tektury oraz zabawy z piaskiem kinetycznym i play-doh. Dzięki tym zajęciom, dziecko pobudzi swoje doznania dotykowe, wzrokowe
i węchowe, w trakcie zabawy naśladowczej przy użyciu różnorodnych, naturalnych produktów.
Zajęcia gimnastyczno-ruchowe dostosowane są do możliwości motorycznych dzieci, w tej grupie wiekowej. Kontynuujemy i utrwalamy naukę bezpiecznego poruszania i przemieszczania się (wspinania, pokonywania przeszkód, schodzenia z przedmiotów oraz upadania). Wprowadzamy bardziej skomplikowane tory przeszkód. Rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętność utrzymania równowagi. Rozpoczynamy naukę samodzielnego wykonywania zadań i poleceń. Program zajęć bazuje na podstawowych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki z dużą ilością gier i zabaw ruchowych, torów przeszkód oraz elementów integracji sensorycznej.
Zajęcia edukacyjne – służą rozwojowi wiedzy ogólnej dziecka na temat zjawisk przyrodniczych, zawodów i miejsc, edukacji matematycznej oraz prostych eksperymentów fizycznych, chemicznych i kuchni molekularnej Poszerzamy słownictwo w języku polskim i angielskim. Kontynuujemy naukę liter i cyfr oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa. Rozpoczynamy naukę pisania, zachęcając dziecko do rysowania po śladach. Zajęcia edukacyjne mają formę zabaw i gier rozwojowych, w których dziecko naśladując rodzica i animatora, zdobywa wiedzę i doświadcza wielu zjawisk z otaczającego go świata.

Przedszkolaki starsze

Zajęcia dla Przedszkolaków Starszych mają charakter cyklicznych spotkań w blokach tematycznych, mających na celu rozwijanie umiejętności muzyczno-rytmicznych, artystyczno-plastycznych, gimnastyczno-ruchowych i edukacyjnych. W trakcie każdego spotkania kładziemy nacisk na jeden blok tematyczny.
Zajęcia edukacyjne pozwalają dziecku rozwijać zdolności poznawcze, intelektualne i interpersonalne.
Są doskonałym sposobem na odkrywanie otaczającego świata, poznawanie nowych miejsc i kultury, poznanie i budowanie zaufania w grupie, jak również budowanie postawy otwartości, przyjaźni i współdziałania. Zajęcia te maja formę nauki przez zabawę oraz doświadczania otaczającego nas świata. Ich celem pośrednim jest kształtowanie u dzieci potrzeby odkrywania świata, rozwijanie wyobraźni i kreatywności i samodzielności.
Zajęcia plastyczno-artystyczne mają na celu rozwój psychofizyczny dziecka oraz rozbudzenie jego zainteresowania sztuką, przy równoczesnym zachęcaniu do samodzielności i twórczości w działaniu. Dzieci na zajęciach tworzą różnorodne prace plastyczne i rękodzieła z użyciem zróżnicowanych materiałów (gliny, farby, kredki, bibuła, papier, koraliki, drewno, cekin, itp.) oraz technik artystycznych (malowanie, wyklejanie, nawlekanie, kolorowanie, wycinanie, rzeźbienie budowanie, itp.). Wykonywane prace pobudzają wyobraźnię i kreatywność dzieci, rozwijają ich sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową.
Zajęcia muzyczno-rytmiczne – wprowadzą dzieci w strefę zabaw muzycznych, rytmizujących i tańca.
Podczas zajęć dzieci stopniowo poznają takie cechy dźwięku jak: tempo, dynamika, rytm oraz wysokość.
Na zajęciach wzbogacony zostanie słownik słuchowy dziecka, rozwinięta wrażliwość muzyczna i umiejętność wyrażania siebie za pomocą ruchu własnego ciała. To zajęcia łączące w sobie rożne style taneczne, od tańca nowoczesnego, funky, hip hopu, po tańce integracyjne (Klanza) czy elementy improwizacji tanecznej. Na zajęciach oprócz wszelkich działań tanecznych (rozgrzewki, podstawy techniki tanecznej, ćwiczeń koordynacyjnych, zabaw ruchowych np. z wykorzystaniem chusty animacyjnej, poznawaniem układów itp.) będziemy rozwijać wyobraźnię, ilustrować muzykę ruchem, integrować się, a przede wszystkim dobrze się bawić.
Zajęcia gimnastyczno-ruchowe pozwalają na wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, bazujących na podstawowych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki z elementami gimnastyki korekcyjnej, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych, torów przeszkód oraz ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. Dzieci ćwiczą na miękkich, bezpiecznych materacach i kształtkach piankowych. Zajęcia w grupach gimnastyczno-ruchowe są wspaniałym przygotowaniem do uprawiania każdej dyscypliny sportowej, a także receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci. Ponadto podczas zabaw ruchowych wykorzystane zostaną elementy Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne.

Opinie rodziców

Zapoznaj się z opiniami rodziców, bo to one są dla nas najcenniejsze. Czytajcie, a później dołączajcie do nas i Wy.

Rekrutacja

przy wypełnieniu formularza proszę wybrać grupę i godzinę zajęć dla dziecka w polu INNE